Facebook Pixel

Ponsseshop.com Leveransvillkor

Gäller från och med den 1.2.2024.

1. Tillämpningsområde

Dessa leveransvillkor för webbutiken Ponsseshop.com (“Villkoren”) tillämpas på webbplatsen och -butiken www.ponsseshop.com som upprätthålls av Ponsse Oyj samt på beställningar och köptransaktioner som gäller webbutikens produkter. Säljaren i alla de köptransaktioner som genomförs i webbutiken är:

Ponsse Oyj (FO-nummer 0934209-0)

Adress: Ponssentie 22, 74200 Vieremä, Finland

E-post: ponsseshop@ponsse.com

Telefon: +35820 768 8100

BESTÄLLNING AV PRODUKTER I WEBBUTIKEN FÖRUTSÄTTER GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. Genom att godkänna Villkoren är du samtidigt medveten om att vi kan skicka dig e-postmeddelanden och/eller SMS-meddelanden som anknyter till din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa Villkor när som helst. De uppdaterade Villkoren tillämpas på beställningar som har gjorts på det datum då Villkoren trädde i kraft eller senare. Villkoren begränsar inte konsumentkundens lagstadgade rättigheter på något sätt.

2. Beställning av produkter och kundrelation

Både myndiga privatpersoner och företag kan göra beställningar i webbutiken. I webbutiken beställs produkterna genom att lägga till dem i varukorgen och betala för dem. Beställningssättet gör det möjligt att kontrollera att det inte finns fel i beställningen före man skickar in den. Avtalet mellan kunden och säljaren upprättas då säljaren bekräftar beställningen per e-post.

I samband med beställningen krävs (*) följande uppgifter av kunden:

 • E-postadress* à Du kan också skapa ett konto efter kassan

 • För- och efternamn*

 • Företagets namn*

 • Gatuadress*

 • Postnummer*

 • Land*

 • Företagets FO-nummer

 • Delstat/provins

 • Stad*

 • Telefonnummer*

Alla godkända beställningar bekräftas med ett e-postmeddelande, som innehåller

 • beställningsnummer

 • de beställda produkterna

 • beställningens/fakturans totala pris inklusive skatter

Kunden kan skapa ett kundkonto efter kassan/betalningen. Då beställningen har gjorts medan kunden har varit inloggad i sitt konto, kan kunden även kontrollera innehållet i sin beställning i kund-/användarkontot.

Uppgifterna för webbutikens kunder har lagrats i kundregistret för Ponsses webbutik. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med registrets dataskyddsbeskrivning, som du hittar här: https://www.ponsseshop.com/se/integritetspolicy

Om kunden har skapat ett kundkonto, kan han eller hon kontrollera de uppgifter som gäller honom eller henne själv via sitt kundkonto, och vid behov förbjuda användningen och behandlingen av sina uppgifter för marknadsföring.

3. Produkturval

Före du beställer produkter ska du försäkra dig om att produkterna lämpar sig för det avsedda användningsändamålet. Du kan använda de produktuppgifter som finns i webbutiken för att försäkra dig om detta. Om den information som finns i webbutiken skiljer sig från uppgifter som har givits på en annan webbplats eller i en annan källa, tillämpas den information som finns i webbutiken vid tidpunkten för köpet. Säljaren svarar inte för att produkten lämpar sig för ditt specifika, avsedda användningsändamål.

Vi kan efter övervägande, när som helst och oanmält uppdatera beskrivningen av produkter. Vi förbehåller oss rätten att utan ansvar eller förhandsanmälan avbryta eller avsluta försäljningen av vilken som helst produkt.

4. Prissättning

För produkten debiteras det pris som har angetts i webbutiken vid tidpunkten för beställningen. Priset visas i den sammanställda informationen om din beställning före betalningen, och bekräftas genom beställningsbekräftelsen. Om det pris som har angetts i webbutiken är felaktigt på grund av ett uppenbart skrivfel eller något annat uppenbart misstag, förbinder det felaktiga priset inte säljaren.

Då du använder en eventuell rabattkod, visas det rabatterade priset i den sammanställda informationen om din beställning före betalningen och efter att du matade in koden.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de priser som anges i webbutiken utan förhandsanmälan. På beställningar som har gjorts efter att prisändringen trädde i kraft tillämpas de ändrade priserna.

De priser för produkter som anges i webbutiken inkluderar mervärdesskatt samt övriga tillämpliga skatter, men inte leveranskostnader. Leveranskostnaderna visas i den sammanställda informationen om din beställning före betalningen. Du hittar en uppdaterad förteckning över leveranssätten och anknytande leveranskostnader på https://www.ponsseshop.com/se/leveransinformation. De beställningsspecifika leveranskostnaderna visas, när kunden har valt betalnings- och leveranssätt för varukorgen.

5. Betalningsmetoder och betaltjänstleverantörer

Du kan betala för ditt köp på de sätt som anges på Ponsseshop.com. Produkter och deras leveransavgifter betalas vid beställningstillfället.

En aktuell lista över tillgängliga betalningsmetoder och deras villkor finns i onlinebutiken. Vid fakturering eller delbetalning kan säljaren eller dess partner inhämta din kreditinformation från en tredje part. I sådana fall kommer du att underrättas. Säljaren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder eller att föreslå en annan betalningsmetod om din valda betalningsmetod av någon anledning inte fungerar när du slutför din beställning.

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj

FO-nummer: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä

paytrail.com/kuluttaja/information-om-betalning

6. Leveransen

Vi levererar produkter från webbutiken till Fastlandsfinland, Europeiska Unionens område och Schweiz. Vi levererar endast till hem- och företagsadresser. Vi levererar inte till Poste restante-adresser e.d.

Beställningar levereras vanligtvis inom 2–5 dagar från det att beställningen gjordes. Observera att säsonger, allmänna helgdagar och vardagshelger kan påverka leveranstiden. När beställningen är färdig för leverans, skickas en uppföljningslänk för beställningen per e-post.

Du hittar mer information om leveranser på https://www.ponsseshop.com/se/leveransinformation.

7. Fel på produkter

När kunden är en konsumentkund ansvarar vi för fel på produkter som vi har levererat i enlighet med konsumentskyddslagen kap. 5. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på felaktig hantering av produkten, normalt slitage eller försummelse av anvisningar för montering, användning eller skötsel.

Ifall en produkt du har mottagit har ett fel, det är fel produkt, eller det fattas beställda produkter i leveransen, ska du kontakta ponsseshop@ponsse.com så fort som möjligt och senast 14 dagar efter att du har mottagit produkten. Konsumentkunder kan dock alltid lämna en felanmälan inom två månader från det att konsumentkunden observerade felet.

Ifall en produkt som vi har levererat konstateras ha ett fel, reparerar vi felet, levererar en felfri produkt istället eller, ifall det inte går att reparera felet eller leverera en felfri produkt, gottskriver vi utan dröjsmål den del av priset som motsvarar felet. Ifall en reklamation leder till att produkter returneras till oss, svarar vi för kostnaderna för dessa leveranser.

8. Ångerrätt

Vi beviljar bytes- och returrätt på 30 dagar för våra produkter. Du har även rätt att avgiftsfritt byta ut de produkter du har beställt mot en annan storlek. Ifall du returnerar hela beställningen, returnerar vi pengarna för summan av produkterna och leveranskostnaderna. Vi godkänner endast returer av produkter som har köpts i Ponsseshop.com. Denna bytes- och returrätt begränsar inte konsumentkundens rätt att häva ett distansförsäljningsavtal genom att anmäla detta till säljaren på en ångerblankett eller något annat otvetydigt sätt senast inom 14 dagar från det att produkten mottogs. Det räcker inte med att enbart returnera eller låta bli att hämta produkten, utan kunden ska alltid lämna en separat ångermeddelande. När du returnerar produkterna ska du följa de mer specifika anvisningarna som du hittar på https://www.ponsseshop.com/se/returer.

Om kunden ångrar ett köp, ska han eller hon utan dröjsmål returnera den produkt som han eller hon har mottagit, och senast inom 14 dagar från det att ångermeddelandet lämnades. Då beställningen har gjorts i Fastlandsfinland är returerna avgiftsfria för kunden. Om beställningen har gjorts på någon annan plats än Fastlandsfinland svarar kunden för returkostnaderna.

När kunden ångrar en webbutikbeställning, återbetalar säljaren utan dröjsmål det belopp som kunden har betalat inklusive leveranskostnader, senast 14 dagar efter att säljaren har mottagit ångermeddelandet och med det betalningssätt som kunden använde i den ursprungliga köptransaktionen, om inte annat överenskommits specifikt med kunden. Säljaren har dock rätt att avstå från att återbetala produkterna fram till det att säljaren har fått tillbaka varorna, eller till att kunden har påvisat att varorna har skickats tillbaka (exempelvis med ett returkvitto).

Kunden svarar för nedskrivningen för en produkt som har tagits i bruk. Säljaren har rätt att från det belopp som återbetalas dra av en del som motsvarar produktens nedskrivning. Ifall produkten inte längre går att sälja på grund av användningen, kan säljaren neka till att återbetala det belopp du har betalat. Om kunden vill att produkten skickas till honom eller henne på nytt, svarar kunden för de transportkostnader som uppkommer av detta.

9. Force majeure

Säljaren ansvarar inte för eventuella förseningar eller skador orsakade av omständigheter utanför säljarens kontroll, som säljaren inte rimligen kunde ha beaktat vid avtalets ingående och vars effekter säljaren inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Force majeure inkluderar till exempel väpnade konflikter/militära operationer, terrorattacker, naturkatastrofer, pandemier, stridsåtgärder, eldsvådor, cyberattacker och fel i telekommunikationsförbindelser. Ifall force majeure uppstår ska säljaren meddela om detta då situationen uppstår och då den upphör. Ifall force majeure har pågått i över två (2) månader kan kunden och säljaren med omedelbar verkan säga upp en beställning som har gjorts i webbutiken.

10. Ansvarsbegränsningar

I den mån tvingande lagstiftning tillåter är säljarens ansvar begränsat till det skattefria priset som betalas för produkten köpt från webbutiken, och säljaren ansvarar inte för någon indirekt eller annan medelbar skada. Ansvarsbegränsningar gäller inte när ansvaret grundar sig på säljarens uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlande eller försummelse. Säljarens skadeståndsansvar begränsas till det skadeståndsansvar som följer av tvingande lagstiftning. Säljaren lämnar inga garantier eller försäkringar som överstiger tvingande lagstiftning.

11. Länkar till tredje parters webbplatser

Webbutiken kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller tjänster. Även då en tredje part har en koppling till säljaren, kan vi inte påverka dessa länkade webbplatser eller tjänster som alla har sin egna, separata användningsvillkor och/eller sin egen dataskydds- och datainsamlingspraxis som är oberoende av säljaren. Dessa länkade webbplatser och tjänster erbjuds endast till stöd för din användning. Du använder dem alltså på ditt eget ansvar.

12. Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa Villkor, Webbutiken och köptransaktioner som gjorts i Webbutiken tillämpas Finlands lag, om inget annat följer av tvingande lagstiftning.

Alla de tvister som anknyter till dessa Villkor, Webbutiken och köptransaktioner som har gjorts i Webbutiken löses i första hand genom förhandlingar. Om det inte går att lösa en tvist, kan konsumentkunder kontakta konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning/), och därefter begära att konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html) föreslår en lösning.

Konsumentkunder kan även ta ärendet till forumet Tvistlösning på nätet på adressen https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Vid utredningen av ärendet ska du använda vår e-postadress ponsseshop@ponsse.com.

Kunden har även rätt att föra tvisten till tingsrätten i säljarens hemort eller, om Kunden är konsument, till tingsrätten i Kundens egen hemort eller den ort där Kunden har sin stadigvarande bostad.

13. Övriga villkor

Om en behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd anser att någon del av Villkoren är helt eller delvis ogiltig eller ogenomförbar, förblir de övriga delarna av det aktuella villkoret samt de övriga villkoren giltiga och genomförbara. De villkor som har konstaterats ogiltiga eller ogenomförbara ersätts med giltiga och genomförbara villkor.

14. God affärsrelation

För oss är det viktigt att kunden är nöjd och att vi har en god affärsrelation. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet så att denna ledande tanke kan genomföras allt bättre. Vi hoppar att ni ska göra lyckade inköp. Om du har något att anmärka på, så önskar vi att du kontaktar vår kundtjänst 

Ponsseshop kundtjänst

tfn 020 768 8100 må–fre kl. 12–15

ponsseshop@ponsse.com

och ger oss möjlighet att undersöka och korrigera situationen.

Copyright © Ponsse Oyj